CZŁONKOSTWO W LGD

Co zrobić by wstąpić do Stowarzyszenia?

Aby zostać członkiem LGD Ziemia Lubawska należy zapoznać się ze Statutem Stowarzyszenia, następnie wypełnić deklarację członkowską oraz klauzulę informacyjną i dostarczyć je do Biura LGD Ziemia Lubawska.

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA doc

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA pdf

klauzula informacyjna dla członków LGD ZL

 

Po przyjęciu do grona członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska należy opłacić składkę członkowską.

Wysokość składki: 30zł

 

Dane do przelewu:

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska

ul. Wybudowanie 4

13-306 Kurzętnik

Bank Spółdzielczy w Brodnicy- Oddział w Nowym Mieście Lubawskim

Nr rachunku: 92 9484 1121 2001 0115 4195 0001

W tytule: składka członkowska za rok ……..

 

Poniżej załącznik z aktualną listą członków Stowarzyszenia:

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA LGD ZL