LISTY RANKINGOWE NABÓR NR 1/2020, 2/2020 ORAZ 3/2020

NABÓR NR 1/2020

Protokół nr 3/R/2020 z posiedzeń Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska

Załącznik nr 1 – Lista obecności Członków Rady z poszczególnych spotkań

Załącznik nr 2 – Rejestr interesów Członków Rady

Załącznik nr 3 – Rejestr złożonych wniosków

Załącznik nr 4 – Lista wycofanych wniosków

Załącznik nr 5 – Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR

Załącznik nr 6 – Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem i LSR

Załącznik nr 7 – Lista operacji wybranych

Załącznik nr 8 – Lista operacji niewybranych


NABÓR NR 2/2020

Protokół nr 3/R/2020 z posiedzeń Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska

Załącznik nr 1 – Lista obecności Członków Rady z poszczególnych spotkań

Załącznik nr 2 – Rejestr interesów Członków Rady

Załącznik nr 3 – Rejestr złożonych wniosków

Załącznik nr 4 – Lista wycofanych wniosków

Załącznik nr 5 –  Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR

Załącznik nr 6 – Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem i LSR

Załącznik nr 7 – Lista operacji wybranych

Załącznik nr 8 – Lista operacji niewybranych


NABÓR NR 3/2020

Protokół nr 3/R/2020 z posiedzeń Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska

Załącznik nr 1 – Listy obecności Członków Rady

Załącznik nr 2 – Rejestr interesów Członków Rady

Załącznik nr 3 – Rejestr złożonych wniosków

Załącznik nr 4 – Lista wycofanych wniosków

Załącznik nr 5 – Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR

Załącznik nr 6 – Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem i LSR

Załącznik nr 7 – Lista operacji wybranych

Załącznik nr 8 – Lista operacji niewybranych