LISTY RANKINGOWE NABÓR NR 1/2021, 2/2021 ORAZ 3/2021

NABÓR NR 1/2021

Protokół 1/R/2021 z posiedzeń Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska

Załącznik nr 1 – Lista obecności Członków Rady z poszczególnych spotkań

Załącznik nr 2 – Rejestr interesów Członków Rady

Załącznik nr 3 – Rejestr złożonych wniosków

Załącznik nr 4 – Lista wycofanych wniosków

Załącznik nr 5 – Lista operacji zgodnych

Załącznik nr 6 – Lista operacji niezgodnych

Załącznik nr 7 – Lista operacji wybranych

Załącznik nr 8 – Lista operacji niewybranych


NABÓR NR 2/2021

Protokół 1/R/2021 z posiedzeń Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska

Załącznik nr 1 – Lista obecności Członków Rady z poszczególnych spotkań

Załącznik nr 2 – Rejestr interesów Członków Rady

Załącznik nr 3 – Rejestr złożonych wniosków

Załącznik nr 4 – Rejestr wycofanych wniosków

Załącznik nr 5 – Rejestr operacji zgodnych

Załącznik nr 6 – Rejestr operacji niezgodnych

Załącznik nr 7 – Lista operacji wybranych

Załącznik nr 8 – Lista operacji niewybranych


NABÓR NR 3/2021

Protokół 1/R/2021 z posiedzeń Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska

Załącznik nr 1 – Lista Obecności Członków Rady z poszczególnych spotkań

Załącznik nr 2 – Rejestr interesów Członków Rady

Załącznik nr 3 – Rejestr złożonych wniosków

Załącznik nr 4 – Lista wycofanych wniosków

Załącznik nr 5 – Lista operacji zgodnych

Załącznik nr 6 – Lista operacji niezgodnych

Załącznik nr 7 – Lista operacji wybranych

Załącznik nr 8 -Lista operacji niewybranych