MAŁE GRANTY 2.1. Rozwój standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej lub rekreacyjnej oraz poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD

Ogłoszenie o naborze nr 1/2018   Regulamin Funkcjonowania Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska załączniki do Regulaminu Funkcjonowania Rady: Załącznik 1a deklaracja bezstronności i … Czytaj dalej MAŁE GRANTY 2.1. Rozwój standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej lub rekreacyjnej oraz poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD