MINI PARAOLIMPIADA 2018

Dnia 17 maja 2018 roku na sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida miała miejsce Mini Paraolimpiada dla członków Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim. W zmaganiach sportowych udział wzięło 65 uczestników, a rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach:

  •  uczestnicy w przedziale wiekowym 18-35, 
  • uczestnicy w przedziale wekowym 36-65.

Nasi Paraolimpijczycy uczestniczyli w pięciu konkurencjach, które testowały ich zwinność, szybkość oraz celność, a mianowicie:

  •  rzut piłeczką do pojemnika,
  •  strzały do bramki,
  •  rzucanie do kosza,
  •  skakanie na skakance,
  •   slalom z piłką.

Oficjalnego otwarcia dokonał Sekretarz Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, Pan Sylwester Kasprowicz. Przywitani zostali wszyscy uczestnicy, zaproszeni goście oraz przedstawiony został krótki przebieg imprezy. Następnie głos zabrała Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Nowe Miasto Lubawskie, Pani Dorota Osińska oraz Wicedyrektor Zespołu Szkół Pan Rafał Zachwieja, którzy życzyli wszystkim powodzenia i dobrej zabawy. W następnej kolejności uczestnicy zostali podzieleni na kategorie, a w tych kategoriach na grupy, którymi opiekowały się wolontariuszki z Zespołu Szkół. Każda grupa sukcesywnie wykonywała określone konkurencje sportowe. Po wykonaniu wszystkich zadań Komisja Sędziowska w składzie:

Joanna Cabaj – specjalista ds. doradztwa, animacji lokalnej i współpracy, członek Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

Halina Czerwińska – specjalista ds. administracji i projektów współfinansowanych z funduszy UE i krajowych

Natalia Beyer – wolontariusz wydelegowany z Zs. im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim

wyłoniła następujących zwycięzców:

Kategoria wiekowa 18-35

I MIEJSCE

– Monika Jabłońska,

II MIEJSCE

– Mateusz Szulc,

III MIEJSCE

– Sylwia Plitt.

Kategoria wiekowa 36-65

I MIEJSCE

– Leszek Bacior,

II MIEJSCE

– Teresa Trzaskawka,

III MIEJSCE

– Jerzy Węgorzewski.

Wyróżnienia otrzymali:

– Monika Krymska,

– Marek Pieńczewski,

– Mateusz Łuziński.

Nagrodami głównymi Paraolimpiady były dwuosobowe namioty, śpiwory oraz torby podróżne. Laureaci otrzymali również puchary, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe medale oraz gadżety.

Serdecznie dziękujemy za obecność zaproszonym gościom, a mianowicie Wicedyrektorowi Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida Panu Rafałowi Zachwieja, kierownikowi Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Panu Krzysztofowi Piechockiemu, kierownikowi Warsztatu Terapii Zajęciowej Pani Karinie Leliwa, Kierownikowi Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Nowe Miasto Lubawskie Pani Dorocie Osińskiej .

Ogromne podziękowania kierujemy również do Dyrektor Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida Pani Barbarze Przeradzkiej-Martko za możliwość organizacji wydarzenia w tej placówce oraz udostępnienie sprzętu sportowego, a także Kierownik Zespołu Terapeutycznego Dziennego Domu Opieki Medycznej Pani Iwonie Gawińskiej za świadczenie pomocy medycznej podczas wydarzenia.

Ponadto bardzo dziękujemy naszym dzielnym wolontariuszkom, Natalii Kowalskiej, Natalii Beyer, Natalii Danielewskiej, Weronice Ostrowskiej oraz Karolinie Sepetowskiej za pomoc w przeprowadzaniu konkurencji sportowych.