Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim

Projekt został dofinansowany w kwocie 196 522,00 zł  ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”).

W ramach projektu powstała następująca infrastruktura:

 1. a) pomost pływający o wymiarach 10,1 x 2,5 m (wraz z trapem zejściowym i schodami żelbetonowymi)
 2. b) odnowione nabrzeże betonowe istniejącego zbiornika przystani,
 3. c) budynek kontenerowy o wymiarach 6,0 x 2,5 m (toaleta i pomieszczenie gospodarcze), wraz ze zbiornikiem na ścieki,
 4. d) grill murowany z dużym paleniskiem,
 5. e) miejsce na ognisko (utwardzona nawierzchnia i drewniane ławki wokół paleniska),
 6. f) oświetlenie terenu (lampy parkowe LED w ilości 4 szt.),
 7. g) tablica informacyjna dla użytkowników przystani,
 8. h) ławki stalowe z oparciami (6 szt.)
 9. i) betonowe kosze na odpady (4 szt.),
 10. j) pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego o pojemności 1100 l,
 11. k) sieć elektroenergetyczna i wodociągowa na potrzeby zasilania obiektu przystani.

Zrealizowane prace budowlane podlegają gwarancji i rękojmi przez 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego. Wartość robót zrealizowanych przez firmę KMD Przemysław Mydlak wynosi 378 395,64 złotych brutto.

Efekty realizacji projektu to:

 1. a) poprawa standardu infrastruktury turystycznej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego,
 2. b) poprawa warunków do organizowania spływów kajakowych, oraz rozwoju tego rodzaju turystyki i aktywności fizycznej,
 3. c) wzrost komfortu użytkowania i estetyki terenu przystani kajakowej.