Nabór wniosków o granty na kapitał obrotowy został unieważniony

Zarząd WMARR S.A. w Olsztynie na podstawie § 12 ust.4 pkt.1 Regulaminu naboru w ramach wezwania do składania wniosków o granty na Kapitał obrotowy RPO WiM na lata 2014-2020, Projekt nr RPWM.01.03.05-28-0001/20 „Wsparcie antykryzysowe dla mikro i małych przedsiębiorstw Warmii i Mazur” podjął decyzję o anulowaniu naboru wniosków.

Informacja o nowym naborze ukaże się w najbliższym czasie.

Jest decyzja Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ws. konkursu grantowego