Nowe wnioski o płatność!

UWAGA! Od 22 stycznia 2018 roku obowiązują nowe wnioski o płatność oraz nowe instrukcje wypełniania wniosków. Zaktualizowane wersje dokumentów zostały już umieszczone w odpowiednich zakładach na naszej stronie internetowej. Poniżej również zamieszczamy nowe wnioski oraz instrukcje wypełniania wniosków.

NOWY WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ