Nowy wzór wniosku o płatność w wersji 4z wraz z instrukcją dla operacji w ramach poddziałania 19.2

Szanowni Państwo,

5 czerwca 2019 r., został udostępniony nowy wzór wniosku o płatność w wersji 4z wraz z instrukcją wypełniania.

Poniżej przedstawione zostały wzory dokumentów:

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

1. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

2. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

1. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

2. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)

III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

1. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)