OCZYSZCZANIE STAWU I ZAGOSPODAROWANIE JEGO OTOCZENIA W MIEJSCOWOŚCI JAMIELNIK

Dzięki realizacji projektu została rozbudowana i poprawiona infrastruktura kulturowa i rekreacyjna. Nad pięknie zadbanym stawem będzie można organizować różne uroczystości m.in. obchody Nocy Świętojańskiej, co jest tradycją w Jamielniku i skupia bardzo wielu mieszkańców w różnych grupach wiekowych w tym defaworyzowanych.

Projekt został dofinansowany w kwocie 49 889 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”).

?