Oficjalne podpisanie umowy o przyznaniu pomocy finansowej

Dnia 18 czerwca 2018 roku w miejscowości Tolkmicko Prezes oraz Wiceprezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska Pani Agnieszka Stajszczak oraz Pan Adam Zapałowski uczestniczyli w oficjalnym podpisaniu Umowy o przyznaniu pomocy w zakresie działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Umowa dotyczy projektu współpracy “Markowy Produkt Turystyczny”.

Umowa o współpracy została podpisana przez 3 Lokalne Grupy Działania:

  • Stowarzyszenie Łączy nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania,
  • LGD Ziemia Lubawska,
  • LGD “Mazurskie Morze”.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2018 i zakłada wzrost potencjału turystycznego szlaków wodnych Lokalnych Grup Działania. Ponadto jego celem jest promocja szlaków wodnych oraz stworzenie produktu lokalnego. Planowane jest powstanie aplikacji mobilnej KAJAK 2, wydanie publikacji “Przewodnik po zabytkach wzdłuż szlaku kajakowego rzeki Drwęcy i Wel” oraz wydanie gry turystycznej “Całą rodziną wzdłuż szlaku kajakowego rzeką Drwęcą”.

Uroczystość oficjalnie otworzył Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin serdecznie witając zgromadzonych gości.

Następnie przedstawiona została prezentacja funkcjonowania oraz podsumowanie naborów wniosków prowadzonych przez Lokalną Grupę Działania “Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” w ramach wyżej wymienionego poddziałania 19.2, czego dokonał Dyrektor powyższego Stowarzyszenia Pan Bartłomiej Zięba.

Kolejnym elementem spotkania było samo podpisanie umów z Beneficjentami. Poza umową o partnerstwo ww. Lokalnych Grup Działania podpisano także Umowy z innymi beneficjentami na otworzenie i rozwój działalności gospodarczej. W imieniu Samorządu Województwa podpisania dokonał Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin oraz Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pani Sylwia Jaskulska.

Miłym akcentem kończącym uroczystość był występ ludowego zespołu wokalnego “Stokrotki”.