Ogłaszamy Konkurs Fotograficzny

Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców terenu Funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska do udziału w konkursie fotograficznym „Wieczorem nad jeziorem”.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii w formacie A4 przedstawiającej artystyczny pejzaż jednego z jezior znajdujących się na terenie LGD ZL wieczorową porą.

Celem konkursu jest promowanie pięknych jezior z terenu funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, uwrażliwienie lokalnej społeczności na walory przyrodnicze naszego terenu, rozwój kreatywności fotograficznej oraz rozwijanie wśród mieszkańców umiejętności obserwowania przyrody, dokumentowania jej, a także kształtowanie ich świadomości biologicznej i ekologicznej.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z regulaminem oraz udziału w konkursie. Gwarantujemy bardzo ciekawe i przydatne nagrody.