OGŁOSZENIE LAUREATÓW KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO “Wieczorem nad jeziorem”

Z przyjemnością zawiadamiamy, że dnia 11.05.2018 r. miało miejsce spotkanie komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego „Wieczorem nad jeziorem”.

Decyzją komisji w składzie:

  1. Halina Czerwińska –Specjalista ds. administracji i projektów współfinansowanych z funduszy UE i krajowych
  2. Joanna Cabaj– Specjalista ds. doradztwa, animacji lokalnej i współpracy, członek Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska
  3. Marcin Zalewski – Redaktor Gazety Nowomiejskiej,
  4. Magdalena Pełka– Fotograf

laureatami konkursu zostali kolejno:

I Miejsce – Izabela Ziółkowska- Balewska z Nowego Miasta Lubawskiego – Jezioro Przedsień

II Miejsce – Magdalena Milewska z Babalic – Jezioro Łąkorz

III Miejsce – Mateusz Żuralski z Chrośla – Jezioro Radomno

Wyróżnienie: Krzysztof Siemianowski z Koszelew – Jezioro Tarczyńskie

Wyróżnienie: Edyta Kozłowska-Lange z Nowego Miasta Lubawskiego – Jezioro Wielkie Partęczyny

Rozdanie nagród laureatom konkursu odbędzie się 18.05.2018 r (piątek) o godz. 13:30. Zapraszamy wszystkie osoby nagrodzone oraz wyróżnione do biura Lokalnej Grupy  Działania Ziemia Lubawska, 13-306 Kurzętnik, ul. Sienkiewicza 2.

Serdecznie gratulujemy laureatom  oraz dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom konkursu. Wręczenie pamiątkowych dyplomów i upominków będzie miało miejsce podczas Festiwalu Pasji na Powitanie Lata 2018, o którego terminie będziemy informować telefonicznie oraz za pośrednictwem strony internetowej. Tego dnia odbędzie się również wystawa wszystkich złożonych prac.