OGŁOSZENIE O NABORZE 3/2022 ROZWÓJ STANDARDU INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, KULTUROWEJ LUB REKREACYJNEJ ORAZ POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI NA OBSZARZE LGD

Ogłoszenie nr 3/2022 o naborze wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 Lokalnej … Czytaj dalej OGŁOSZENIE O NABORZE 3/2022 ROZWÓJ STANDARDU INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, KULTUROWEJ LUB REKREACYJNEJ ORAZ POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI NA OBSZARZE LGD