OSTATNIE DNI NABORÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Szanowni Państwo.

Uprzejmie przypominamy, że nabory wniosków nr 1/2021, 2/2021 oraz 3/2021 dobiegają końca.

Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną do 12.01.2020 roku do godziny 14:30, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu daty i godziny przekazania dokumentów.

Ostatniego dnia naboru doradztwo nie będzie prowadzone!

Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia 2 egzemplarzy wniosku wraz z kompletem dokumentów, wnioski należy wpiąć w skoroszyt lub segregator, bez używania zszywek i koszulek.