Ostatnie dwa tygodnie Konkursu graficznego na roll up promocyjny LGD Ziemia Lubawska

Kochani!

Przypominamy, że jeszcze tylko przez 2 tygodnie jest możliwość składania prac na Konkurs Graficzny na roll up promocyjny Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

Projekt powinien zostać wydrukowany na białej kartce w formacie A4 oraz nagrany na nośnik elektroniczny. Płyta oraz wydruk powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz opisane nazwą konkursu, tj. „Konkurs Graficzny na stworzenie roll up’a promocyjnego Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska”.

Aby zostać uczestnikiem Konkursu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się poniżej i dostarczyć go wraz z wydrukiem oraz nośnikiem elektronicznym do Biura LGD ZL.

Zachęcamy do udziału! Gwarantujemy atrakcyjne nagrody!