Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r.

Trwa otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r. mających wpływ na rozwój kapitału społecznego regionu – w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
 
Łączna pula środków przeznaczonych w konkursie na realizację zadań: 60 000 zł.
Termin składania ofert konkursowych poprzez generator ofert witkac.pl: 19 czerwca 2020
(godz. 15.30)
 
Informacji udziela Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 512 58 75
(Mariusz Katarzyński – również w zakresie informacji dot. wypełniania ofert poprzez
platformę witkac.pl.).