Pierwsze spotkanie przy tworzeniu Markowego Produktu Turystycznego

Dnia 25 lipca 2018 roku  w biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska odbyło się na pierwsze spotkanie w zakresie tworzenia produktów turystycznych realizowanych w ramach projektu współpracy „pt. Markowy produkt Turystyczny”  poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW 2014-2020.

Spotkanie poprowadził Pan Rafał Baranowski przedstawiciel biura projektów Studia Balticum, przedstawił prezentacje dotyczącą tworzenia szablonów zdjęć produktów turystycznych. Pan Baranowski chciał zasięgnąć informacje na temat  pochodzenia tradycji ziemi lubawskiej, a także na temat znaków rozpoznawczych dla regionu typu: rośliny, zwierzęta, ukształtowanie terenu.

Większości zebranych bardzo chętnie brało udział w dyskusjach i poddawało nowe pomysły na zachęcenie turystów do odwiedzenia naszego regionu. Padły propozycje połączenia ze sobą produktów i dalszej współpracy. Omówiono pięć produktów  turystycznych, turystyka: rowerowa, kajakowa, kulinarna, kulturowa i żeglarska. Na spotkaniu poruszano tematy  w jaki sposób można wzbogacić turystykę naszego regionu i jak stworzyć  jej niepowtarzalny charakter.