Pierwsze szkolenie 19.2 w gminie Biskupiec

Dnia 9 stycznia 2017 r. o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Biskupcu odbyło się szkolenie w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dotyczące tworzenia i rozwoju podmiotów gospodarczych, jak również wsparcia współpracy między podmiotami gospodarczymi w ramach inkubatorów przetwórstwa lokalnego, oraz działań mających na celu rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej lub rekreacyjnej.

Interesantów powitał Wójt Gminy Biskupiec- Pan Arkadiusz Dobek. Następnie głos zabrała Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska- Pani Agnieszka Stajszczak, która poprowadziła szkolenie dla blisko 50 osób.

Każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe finansowane z funduszy PROW 2014-2020, a na zakończenie zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.

Serdecznie dziękujemy za tak liczny udział w spotkaniu. Zainteresowanych, którzy nie mogli uczestniczyć w dzisiejszym spotkaniu zapraszamy na szkolenia w kolejnych gminach z obszaru LSR LGD Ziemia Lubawska, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na naszej stronie.

Poniżej prezentujemy zdjęcia ze szkolenia.

fot. Daniel Zdanowski