Podsumowanie I części projektu Aktywni Seniorzy

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska w terminie 04.06-15.06.2018 r. organizowała projekt Aktywni Seniorzy, skierowany do wszystkich mieszkańców terenu funkcjonowania Stowarzyszenia w wieku 50+.

Przez dwa tygodnie, w towarzystwie trzech specjalistów odwiedzaliśmy miejscowości w celu poprowadzenia pogadanek i wykładów tematycznych, nacelowanych na ochronę zdrowia i aktywizację osób starszych.

W projekcie towarzyszyła nam dietetyk- Pani Agata Dereszewska, zielarka- Pani Barbara Grzybowskak oraz przewodnik po e-kompetencjach Pan Mateusz Stajszczak.

Podsumowując spotkania możemy z pełną dumą stwierdzić, że wszystkie przebiegły bardzo pomyślnie i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i powodzeniem. Uczestnicy wyszli ze spotkań usatysfakcjonowani ich przebiegiem oraz zdobytą wiedzą.

Bardzo serdecznie dziękujemy za obecność i zainteresowanie projektem wszystkim uczestnikom.

Gorące podziękowania kierujemy również do Sołtysów za pomoc w nagłośnieniu projektu oraz przewodniczącym Kół Gospodyń Wiejskich za zorganizowanie grup oraz udostępnienie miejsc jego realizacji.

Serdecznie dziękujemy także naszym specjalistom prowadzącym pogadanki za pomoc i zaangażowanie.

Serdecznie zapraszamy na drugą taneczno-ruchową część projektu. Szczegółowe informacje, terminy oraz miejsca już wkrótce.

04.06.2018 r.- Grupa ze Skarlina

O6.06.2018 r. – Grupa z Krotoszyn

08.06.2018 r. -Grupa ze Szczepankowa

11.06.2018 r. – Grupa Montowo

13.06.2018 r. – Grupa z Rybna

15.06.2018 r. – Grupa z Kurzętnika