PODSUMOWANIE NABORU NR 1/2022, NR 2/2022 ORAZ 3/2022

W dniu 10 maja 2022 roku o godzinie 13:00 upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

W naborze nr 1/2022 Podejmowanie działalności gospodarczej wpłynęło 14 wniosków,

w naborze nr 2/2022 Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych wpłynęło 8 wniosków,

natomiast w naborze nr 3/2022 Rozwój standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej lub rekreacyjnej oraz poprawa estetyki na obszarze LGD wpłynęło 10 wniosków.

Dziękujemy wszystkim za złożenie dokumentów.

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik