PODSUMOWANIE SZKOLEŃ W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2 „WSPARCIE NA WDROŻENIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020.

W dniu wczorajszym zakończyliśmy cykl szkoleń w związku z ogłoszeniem konkursów na nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż … Czytaj dalej PODSUMOWANIE SZKOLEŃ W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2 „WSPARCIE NA WDROŻENIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020.