Podsumowanie szkoleń w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do połowy września Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska przeprowadziła cykl szkoleń w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenia przeprowadził Pan Tomasz Piłat – Prezes Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ,,Południowa Warmia”.

Spotkania kierowane były do mieszkańców z terenu funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

Ich tematyka szkoleń obejmowała zakres:

  1. Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych,
  2. Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych i podnoszenie kompetencji osób biorących udział w tworzeniu i rozwijaniu podmiotów gospodarczych,
  3. Wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej poprzez kultywowanie specyficznych dla regionu tradycji oraz promocja walorów i zasobów LGD,
  4. Wykreowanie, udoskonalenie i promocja produktów lokalnych (kulinarne, kulturalne, turystyczne, rzemiosło) zakładające zwiększenie współodpowiedzialności podmiotów społecznych za rozwój region,
  5. Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań OZE- czyli działalność związana z edukacją przyrodniczą.

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymały zaświadczenia o odbytym szkoleniu.

Bardzo dziękujemy Panu Tomaszowi Piłatowi za poświęcony czas i przeprowadzenie szkoleń.