POSIEDZENIE RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZIEMIA LUBAWSKA

Na podstawie §29 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska, informujemy, iż w dniu 06.04.2021 r. o godzinie 9:00 odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

Miejsce obrad Rady stanowić będzie siedziba biura LGD ZL Wielkie Bałówki 14, 13-306 Kurzętnik.

Obecność Członków Rady jest obowiązkowa.

Porządek Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska:

1. Przywitanie członków Rady.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
4. Przedstawienie aktualnej sytuacji Stowarzyszenia oraz nadchodzących naborów.
5. Omówienie potrzeb i propozycji członków Rady.
6. Zakończenie obrad.