Pożyczka Płynnościowa POIR WARMIA i MAZURY dla województwa warmińsko-mazurskiego

Stowarzyszenie ,,Centrum Rozwoju ekonomicznego Pasłęka” ogłasza nabór wniosków o pożyczkę w ramach linii pożyczka płynnościowa POIR Warmia i Mazury od dnia 28.09.2020 r. od godziny 9:00.

WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZKI:

  • Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 6 lat.
  • Maksymalny okres karencji w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy.
  • Maksymalna kwota pożyczki dostępna dla pojedynczego przedsiębiorstwa wynosi 15 mln złotych. Ostateczną decyzję o wysokości pożyczki podejmuje Stowarzyszenie “Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”.

Jej maksymalna wysokość w przypadku konkretnej firmy nie może przekraczać:

  1. dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez Pożyczkobiorcę oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane; w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo
  2. 25% łącznego obrotu Pożyczkobiorcy w 2019 r.; albo
  3. jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność finansową, poparte odpowiednim uzasadnieniem, kwota główna pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność finansową od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy,

przy czym ostateczna decyzja o wysokości udzielonej Pożyczki należy do Stowarzyszenia “CREP”.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu 
👉55 248-10-90 lub 55 248-10-92
👉55 248-10-91 lub 55 248-10-93

oraz na stronie: https://www.screp.pl/pozyczka-plynnosciowa-poir/