Prezentacja z cyklu szkoleń z poddziałania 19.2

W załączeniu udostępniamy Państwu prezentację z cyklu szkoleń, które odbyły się na terenie gmin z obszaru LSR z zakresu Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Prezentacja_Wspracie_na_wdrażanie_operacji_w_ramach_LSR_LGD_ZL_2014-2020

Szkolenie skierowane było do osób zainteresowanych działaniami polegającymi na:

  1. Tworzeniu nowych podmiotów gospodarczych

  2. Rozwoju istniejących podmiotów gospodarczych i podnoszeniu kompetencji osób biorących udział w tworzeniu i rozwijaniu podmiotów gospodarczych

  3. Wsparciu współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą (inkubatory przetwórstwa lokalnego)

  4. Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej lub rekreacyjnej oraz poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD.