Profilaktyka Raka Szyjki Macicy w Mszanowie- drobna zmiana lokalizacyjna!

Już dziś o godzinie 16:00 odbędzie pierwsze z  pięciu spotkań dotyczących profilaktyki raka szyjki macicy!

Uprzejmie informujemy o drobnej zmianie organizacyjnej. Spotkanie zostaje przeniesione ze Świetlicy Wiejskiej do  budynku Urzędu Gminy w Mszanowie. Tematyczna pogadanka informacyjna odbędzie się w Sali Obrad, po czym chętne Panie zostaną skierowane na badania do osobnego pomieszczenia.

Informujemy także, że poza problematyką raka szyjki macicy poruszony zostanie temat raka piersi oraz zaprezentowane zostaną domowe metody samobadania.

Spotkanie jest w całości nieodpłatne. Gwarantujemy sympatyczną atmosferę oraz poczęstunek dla uczestniczek.

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie!  Zarówno te, które dokonały zgłoszenia uczestnictwa, jak i te, które tego nie zrobiły.

Do zobaczenia!