PROTOKOŁY Z OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZIEMIA LUBAWSKA