PRZYPOMNIENIA !

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska przypomina o:

  • możliwości zgłaszania się do Bazy organizacji pozarządowych

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną

Karta zgłoszeniowa organizacji pozarządowych

  • I Gali Aktywności Lokalnej, na którą serdecznie zapraszamy i zachęcamy do zgłoszeń

Regulamin I Gali Aktywności Lokalnej 

Karta zgłoszeniowa – wersja PDF

Karta zgłoszeniowa na galę – wersja edytowalna

  • Rozliczaniu się ze zrealizowanych projektów w ramach dofinansowania PROW 2014- 2020