PRZYPOMNIENIE O UPŁYWAJĄCYM TERMINIE WPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

Przypominamy, iż na podstawie Uchwały nr II/1/2018 z dnia 02.07.2018 r. Walnego Zebrania Członków dotyczącej ustalenia wysokości składek członkowskich członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska, składki należy wpłacać do końca pierwszego kwartału danego roku.