Pytania i odpowiedzi

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała wyjaśnienia dot. zasad wyliczania salda bieżącego w biznesplanie dla „premii” w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W związku z kierowanymi do ARiMR pytaniami w zakresie zasad wypełniania Tabeli 9.3. Zaktualizowana wartość netto biznesplanu dla operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej w poddziałaniu 19.2 informuję, że saldzie bieżącym dla roku N+2 (wiersz 9. Saldo bieżące) uwzględnia się również wartość końcową (wiersz 7. Wartość końcowa, kolumna rok N+2). Na stronie internetowej ARiMR zostało zamieszczone narzędzie pomocnicze (plik .xlsx) do wypełniania biznesplanu w zakresie tabel finansowych: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, które umożliwi wyliczenia zgodnie z ww. zasadą – ścieżka dostępu do ww. narzędzia:

Biznes Plan_premie_a

Dodatkowo, w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi lokalizacji pomocniczych Tabel finansowych biznesplanu informuję, że narzędzia zostały zamieszczone na stronie internetowej ARIMR, zgodnie ze ścieżką dostępu:
– dla operacji realizowanych w poddziałaniu 19.2 (z wyłączeniem „premii”), w przypadku których jest wymagane przedstawienie biznesplanu:

Biznes Plan_inne

– dla operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej w poddziałaniu 19.2:

BP_premie_a (1)

 

MRiRW Wyjasnienia dot. dzialalnosc LGD

ARiMR Termin rozpoczecia robot

20161215115125

20161214142128

DDD.WL.6933.103.2016.DB.MZd

ARiMR odpowiedzi na pytania

Skan_2016_12_09_14_07_31_364

Skan_2016_12_09_14_06_18_699

Skan_2016_12_09_14_03_04_613

DDD-WL.6935.63.2016.MB

DDD.WL.6935.50.2016.DB.MZd

DDD.WL.6935.49.2016.DB.MZd

ARiMR – rozne zakresy

ARiMR Budynek OSP

ARiMR Drogi publiczne w 19.2

ARiMR dzialalnosc dot. gospodarki magazynowej

ARiMR Dzialalnosc uslugowa rolnicza

ARiMR Hala magazynowa

ARiMR jednostki sektora finansow publicznych

ARiMR podejmowanie dzialalnosci jako spolka

ARiMR podzial kosztow dla jednostek sektora fin. publ

ARiMR postepowania przetargowe

ARiMR Projekty grantowe dla jsfp

ARiMR Realizacja biznesplanu

ARiMR Rozwijanie dzialanosci gospodarczej

ARiMR srodki transportu wozek widlowy

ARiMR Stajnia ARiMR Warsztat

ARiMR wielkosc przedsiebiorstwa

ARiMR Wyjasnienia samozatrudnienie

ARiMR zakup strony internetowej

DDD_WL.6933.64.AK.MJ.2016

DDD-WL.6933.67.2016.JM

Odpowiedz ARiMR drogi lokalne w 19.2

Pytanie drogi lokalne w 19.2

Wyjasnienia ARiMR miejsca pracy

Wyjasnienia ARiMR srodki transportu