Pytania i odpowiedzi

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała wyjaśnienia dot. zasad wyliczania salda bieżącego w biznesplanie dla „premii” w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w … Czytaj dalej Pytania i odpowiedzi