Realizacja projektów „Bezpieczni na drodze” oraz „Edukacja poprzez podnoszenie świadomości biologicznej i ekologicznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym” w Gminie Grodziczno

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska jest w trakcie realizacji dwóch ciekawych projektów dotyczących bezpieczeństwa na drodze oraz ochrony środowiska. W ramach akcji pracownicy LGD Ziemia Lubawska odwiedzają najmłodszych uczniów Szkół Podstawowych na terenie wszystkich gmin objętych działaniem stowarzyszenia.

W każdej szkole czekały na nas liczne grupy uczniów, którzy z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w pogadankach zarówno z policjantami jaki i osobami opowiadającymi o ekologii i ochronie środowiska.

W dniach 19-20 października odwiedzaliśmy szkoły w gminie Grodziczno , przy czym towarzyszyli nam funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim mł. asp. Jarmila Mówińska i st. asp. Martyna Roch-Szkutnik, sierż. szt. Mateusz Soter i asp. Andrzej Szymański, przedstawiciel Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubawskiej Pan Adam Kopiczyński. W tych dniach pojechaliśmy do następujących szkół:

  • Szkoła Podstawowa w Zajączkowie:

 

  • Szkoła Podstawowa w Nowym Grodzicznie

 

  • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim

 

  • Zespół Szkół w Marzęcicach
  • Szkoła Podstawowa w Tereszewie

 

Tematyka spotkań dotyczyła prawidłowego poruszania się po jezdni, właściwego oznakowania się po zmroku oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa na drodze obowiązujących pieszych uczestników ruchu. To zagadnienie bardzo ciekawie, a zarazem dokładnie opisali funkcjonariusze policji. W ramach akcji „Bezpieczni na drodze” dzieci otrzymały odblaskowe misie oraz ulotki opisujące zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię. Poruszaliśmy z dziećmi również kwestie ochrony środowiska. Pan Adam Kopiczyński przeprowadził z dziećmi skrócony Quiz ekologiczny, którego pełną wersję przekazaliśmy na ręce wychowawców klas. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Zaproszeni goście przeprowadzali z uczniami ciekawe pogadanki tematyczne, w trakcie których do zdobycia były ciekawe nagrody, co jeszcze bardziej motywowało dzieci do aktywności.

Serdecznie dziękujemy dyrekcji szkół za możliwość realizacji projektu, dzieciom za udział oraz gościom za pomoc.