REGIONALNY KONKURS GRANTOWY „RÓWNAĆ SZANSE”

W dniu 21 września 2017 r. o godzinie 17:00 w biurze Lokalnej Grupy Działania Południowa Warmia w Łajsach odbyło się spotkanie informacyjno- szkoleniowe poświęcone aplikowaniu do Regionalnego Konkursu Grantowego „Równać Szanse”, w którym udział wzięli pracownicy Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

Celem wyżej wymienionego programu jest wsparcie projektów nacelowanych na rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich życiu obecnym, jak i dorosłym.

Projekty muszą trwać minimum 6 miesięcy i rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 lutego 2018 roku, jednak nie mogą trwać dłużej niż do 31 sierpnia 2018 roku. Dotacje na nie wynoszą do 8500 zł. O dofinansowanie ubiegać się mogą organizacje pozarządowe (zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów), powiatowe, miejskie i gminne biblioteki,  miejskie i gminne domy kultury oraz nieformalne grupy dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Beneficjentami projektów powinna być młodzież  od 13 do 19 roku życia czyli uczniowie klas siódmych szkół podstawowych,  uczniowie szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Liczebność grupy projektowej wynosić powinna od 12 do 20 osób. Młodzież z klas siódmych szkół podstawowych może stanowić maksymalnie 50% wszystkich uczestników projektu.

Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 25 października 2017 roku do godziny 12:00.

Nastąpiły zmiany w zasadach realizacji Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego, które dają możliwość aplikowania nie tylko organizacjom pozarządowym, ale także bibliotekom i domom kultury, które od 2008 roku zrealizowały co najmniej jeden projekt w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego. Organizacje i instytucje, które będą realizowały projekty w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego w edycji Równać Szanse 2017 nie będą mogły wziąć udziału w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym w 2018 roku.

Inspiracji do tworzenia projektów można szukać na stronie http://rownacszanse.pl/projekty.

Przydatne dokumenty:

instruckja skladania wniosku w RKG 2017

kryteria oceny merytorycznej RS 2017

wniosek RKG 2017 10.08

zasady RS 2017 RKG 10.08