Relacja z drugiej części spotkań w Klubie Integracji Społecznej

Tuż po majówce rozpoczęła się druga część projektu „Nowy Profil Usług w Klubie Integracji Społecznej – Edycja 2019” finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”, prowadzonego przez Urząd Gminy Kurzętnik, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurzętniku wraz z partnerami – Lokalną Grupą Działania Ziemia Lubawska oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.

 

Miesiąc rozpoczął się dla uczestników bardzo intensywnie. W terminie od 6 do 11 maja 2019 roku w różnych godzinach prowadzone były ciekawe warsztaty:

  • W dniach 6.05.2019 r.-7.05.2019 r. odbywały się warsztaty z trenerem leczenia uzależnień, które prowadziła Pani Beata Jarząb – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. W ich trakcie uczestnicy zweryfikowali wiedzę na temat substancji psychoaktywnych, poznali wpływ alkoholu na funkcjonowanie człowieka oraz skutki jego spożywania w nadmiernych ilościach. Podczas zajęć poruszona została także kwestia wpływu tej substancji na rodzinę. Przedstawiono zasady funkcjonowania zarówno rodziny zdrowej jak i dysfunkcyjnej. W ramach profilaktyki zaprezentowano czynniki chroniące przez zagrożeniem wystąpienia choroby alkoholowej.

  • W dniach 08.05.2019 r. – 10.05.2019 r. odbywały się warsztaty przygotowania zawodowego. W tym czasie miejsce miało szkolenie bhp, p.poż. oraz kurs pierwszej pomocy.  Podczas zajęć z bhp poruszony został zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy. Przedstawiona została także odpowiedzialność za naruszenie tych przepisów. Omówiono zasady poruszania się na terenie zakładu pracy, a także zagrożenia wypadkowe i zdrowotne występujące w zakładzie pracy.  W kontekście p.poż. poruszone zostały podstawy prawne z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Przedstawiono wytyczne i zarządzenia oraz instrukcje przeciwpożarowe, a także zarządzenia wewnętrzne obowiązujące w zakładzie pracy. Prowadząca wyjaśniła zasady alarmowania pracowników i Klientów, podała numery alarmowe oraz zasady organizacji ewakuacji ludzi i mienia. Ostatnim kursem była pierwsza pomoc przedmedyczna. Uczestnicy zostali poinstruowani kiedy należy wezwać służby ratownicze. Przypomniane zostały numery alarmowe. Zaprezentowano także 4 najważniejsze zasady ratownika-amatora. Podczas zajęć zaprezentowano wyposażenie apteczki pierwszej pomocy, poinstruowano w jaki sposób opatrywać rany, jak reagować w przypadku oparzeń i złamań, a także wskazano zasady postępowania w momencie zasłabnięcia i ataku epilepsji.

  • W dniach 06.05.2019 r. – 11.05.2019 r. odbywały się warsztaty fitness i rehabilitacji prowadzone przez instruktorkę fitness Panią Dorotę Pawłowską. Zajęcia prowadzone były po spotkaniach teoretycznych z innymi wykładowcami. Podczas warsztatów uczestnicy zostali zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi fitness, poznali podstawowe kroki oraz omówili potrzeby dbania o swoją sprawność fizyczną. Pani Pawłowska poinstruowała ćwiczących jak bezpiecznie korzystać ze sprzętu na siłowni, omówiła ich poszczególne działania. Zapoznała ich także z treningiem  interwałowym. Uczestnicy zostali także zapoznani z ćwiczeniami relaksacyjnymi, ćwiczeniami na zdrowy kręgosłup, zajęciami statycznymi oraz innymi rodzajami aktywności fizycznej.

W kolejnych tygodniach odbędą się kursy zawodowe.