RELACJA Z MINI PARAOLIMPIADY

W dniu 23 sierpnia 2019 r. w Zespole Szkół w Lubawie odbyła się Mini Paraolimpiada.

Projekt finansowany był przez Fundację „Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia”. Nasze Stowarzyszenie uzyskało wsparcie w ramach Programu Tesco „Decydujesz, pomagamy”.

Celem Mini Paraolimpiady było propagowanie rożnych form aktywności, tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych, integracja osób niepełnosprawnych oraz stworzenie osobom niepełnosprawnym warunków do współpracy i zdrowej rywalizacji sportowej.

W wydarzeniu udział wzięło 65 osób niepełnosprawnych. 33 w kategorii wiekowej 23 – 40 oraz 32 w kategorii wiekowej 41 – 61.

Każdy z uczestników brał udział w pięciu konkurencjach sportowych:

  1. Rzut woreczkiem do celu,
  2. Strzały piłką do bramki,
  3. Rzuty do kosza,
  4. Toczenie piłki slalomem,
  5. Podbijanie piłeczki na rakietce do tenisa stołowego.

Imprezę otworzył Mirosław Więckiewicz – Wiceprezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska przedstawiając wszystkich zaproszonych gości, sędziów oraz przede wszystkim uczestników Paraolimpiady.W następnej kolejności uczestnicy zostali podzieleni na grupy, którymi opiekowali się Druhowie z Hufca ZHP Nowe Miasto Lubawskie. Każda grupa sukcesywnie wykonywała określone konkurencje sportowe. Po wykonaniu wszystkich zadań Komisja Sędziowska w składzie:

  • Anna Krajnik – Pracownik LGD Ziemia Lubawska, ds. administracji i archiwizacji dokumentów,
  • Dominika Najdrowska – Pracownik LGD Ziemia Lubawska, Specjalista ds. administracji, doradztwa, rachunkowości i kadr biura,
  • Patrycja Gawińska – Pracownik LGD Ziemia Lubawska, ds. organizacji biura i promocji,
  • Zbigniew Kremski – Komendant Hufca ZHP Nowe Miasto Lubawskie, sędzia zawodów sportowych,

wyłoniła następujących zwycięzców:

Kategoria wiekowa 23-40:

I MIEJSCE – Jarosław Rozmysłowski,

II MIEJSCE – Dorota Tarach,

III MIEJSCE – Dominik Schlegel,

WYRÓŻNIENIE – Piotr Ewertowski.

Kategoria wiekowa 41-61:

I MIEJSCE – Waldemar Skibicki,

II MIEJSCE – Jarosław Żuralski,

III MIEJSCE – Wiesław Wiśniewski,

WYRÓŻNIENIE – Rafał Śmiechowski

Nagrodami głównymi Paraolimpiady były torby podróżne, plecaki oraz torebki sportowe. Laureaci otrzymali również puchary, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe medale i gadżety.

Serdecznie dziękujemy za obecność wszystkim zaproszonym gościom oraz Druhom Hufca ZHP Nowe Miasto Lubawskie za pomoc w przeprowadzaniu konkurencji sportowych.

Ogromne podziękowania kierujemy również do Dyrektor Zespołu Szkół im. w Lubawie Pani Anny Empel za możliwość organizacji wydarzenia w tej placówce oraz udostępnienie sprzętu sportowego, a także Pani Iwonie Gawińskiej za świadczenie pomocy medycznej podczas wydarzenia.

Wszyscy Uczestnicy z wydarzenia wychodzili zadowoleni z uśmiechem na twarzy!

⇒ GALERIA ZDJĘĆ ⇐