RELACJA Z PIERWSZEJ CZĘŚCI SPOTKAŃ W KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

W kwietniu Urząd Gminy Kurzętnik,  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurzętniku wraz z partnerami – Lokalną Grupą Działania Ziemia Lubawska oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Mieście Lubawskim rozpoczęli realizację projektu „Nowy Profil Usług w Klubie Integracji Społecznej – Edycja 2019” finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”.

 

W terminie 1.04.2019 r. – 30.04.2019 r. w Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach 12-osobowa grupa uczestników projektu uczestniczyła w cyklu spotkań i warsztatów. W początkowej fazie realizacji zorganizowano:

  • Trening umiejętności interpersonalnych i psychospołecznych,
  • Indywidualne konsultacje psychologiczne.

Zajęcia prowadzone były przez magistra psychologii- Panią Patrycję Pankowską.

W ich trakcie uczestnicy zostali wprowadzeni do zagadnień komunikacji międzyludzkiej oraz dowiedzieli się jak radzić sobie z barierami komunikacyjnymi. Omówiono także metody radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania konfliktów, a także zgłębiono tajniki asertywnego postępowania w relacjach międzyludzkich. Poruszone zostały także kwestie budowania poczucia własnej wartości.

  • Warsztaty przygotowania zawodowego,
  • Indywidualne konsultacje u doradcy zawodowego.

Zajęcia prowadzone były przez doradcę zawodowego – mgr Ewelinę Rafalską.

W ich trakcie uczestnicy poznali struktury i specyfikę rynku pracy oraz dokonali bilansu swojego potencjału osobistego. Zapoznano ich także z obecnie poszukiwanymi zawodami oraz z aktywnymi metodami i technikami poszukiwania pracy. Podczas zajęć uczestnicy stworzyli własne, profesjonalne CV wraz z listem motywacyjnym oraz poczynili przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych. Podczas spotkań indywidualnych uczestnicy stworzyli Indywidualny Plan Działania.

Miesiąc maj będzie dla uczestników równie intensywny. W planie są zajęcia fitness, warsztaty z trenerem leczenia uzależnień oraz kursy zawodowe, które przygotują ich do podjęcia zatrudnienia.