Relacja ze szkoleń prowadzonych w zakresie Małych Grantów

W dniach 19-28 czerwca 2018 roku Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska odbyła cykl szkoleń w związku z planowanym ogłoszeniem konkursów i naborem wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014-2020 realizowanej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska Pani Agnieszka Stajszczak wraz z pracownikami biura Stowarzyszenia prowadziła spotkania informacyjne skierowane do osób zainteresowanych następującymi działaniami:

 • Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej lub rekreacyjnej oraz poprawa oraz poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD.
 • Wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej poprzez kultywowanie specyficznych dla regionu tradycji oraz promocja walorów i zasobów LGD.
 • Wykreowanie, udoskonalenie i promocja produktów lokalnych (kulinarne, kulturalne, turystyczne, rzemiosło) zakładające zwiększenie współodpowiedzialności podmiotów społecznych za rozwój region.
 • Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań OZE- czyli działalność związana z edukacją przyrodniczą.
 • Wsparciu współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.
 • Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej lub rekreacyjnej oraz poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD.( Ta tematyka dotyczy wyłącznie Gmin Biskupiec i Grodziczno)

Szkolenia dawały możliwość zdobycia zaświadczeń, które będą punktowane podczas oceny wniosków.

Szkolenia odbyły się w następujących terminach:

 • 19.06.2018 r. – Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim,
 • 21.06.2018 r. – Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu,
 • 25.06.2018 r. – Urząd Gminy Lubawa,
 • 26.06.2018 r. – Urząd Gminy Rybno,
 • 28.06.2018 r. -Urząd Gminy Grodziczno.

Wzięło w nich udział wielu mieszkańców terenu funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, za co serdecznie dziękujemy.

Informacje dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie pojawią się niedługo na stronie internetowej oraz w lokalnej prasie.