REMONT KUCHNI W REMIZIE OSP ROŻENTAL

W ramach projektu wyremontowana została kuchnia celem dostosowania jej do wymogów sanitarnych oraz udostępnienie powstałej infrastruktury mieszkańcom Gminy oraz do przeprowadzenia warsztatów dla mieszkańców obszaru LGD.

Projekt został dofinansowany w kwocie 11 420 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”).