Rozdanie Zaświadczeń uczestnikom Klubu Integracji Społecznej

12 czerwca 2019 roku o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kurzętniku miało miejsce oficjalne rozdanie certyfikatów i zaświadczeń uczestnikom projektu „Nowy Profil Usług w Klubie Integracji Społecznej – Edycja 2019” finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”, prowadzonego przez Urząd Gminy Kurzętnik, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurzętniku wraz z partnerami – Lokalną Grupą Działania Ziemia Lubawska oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.

 

Ostatnie dwa miesiące były dla 12-osobowej grupy uczestników Klubu Integracji Społecznej bardzo intensywne. Dni wypełnione były spotkaniami, warsztatami i szkoleniami. W ramach projektu odbywały się:

  • indywidualne konsultacje psychologiczne,
  • trening umiejętności interpersonalnych i psychospołecznych,
  • indywidualne konsultacje u doradcy zawodowego wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania,
  • warsztaty przygotowania zawodowego (instrument aktywizacji zawodowej),
  • warsztaty fitness i rehabilitacji,
  • warsztaty z trenerem leczenia uzależnień,
  • kursy przygotowania zawodowego BHP, p.poż. oraz pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • kurs kulinarny,
  • kurs obsługi kasy fiskalnej,
  • kurs stolarski.

Uczestnictwo w prowadzonych zajęciach potwierdzono certyfikatami i zaświadczeniami, których rozdanie miało miejsce 12.06.2019 r. w siedzibie GOPS, w Kurzętniku.

W spotkaniu udział wzięli uczestnicy projektu, a wręczenia dokumentów dokonała Dyrektor GOPS – Pani Grażyna Deranek oraz Sekretarz Gminy Kurzętnik – Pani Magdalena Rynkowska. Podczas rozdania obecny był także koordynator projektu – Pani Joanna Cabaj.

Rozdanie zaświadczeń było zwieńczeniem tygodni ciężkiej pracy i miłym podsumowaniem projektu. Przed uczestnikami jeszcze jeden miły aspekt – wycieczka do Ciechocinka, którą wstępnie zaplanowano na dzień 6 lipca br.