RUSZYŁ PROJEKT „DROGOWSKAZ NA BIZNES 6”!

Informujemy, że Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT z Ostródy wszczęła realizację projektu „Drogowskaz na biznes 6”.

Jest on skierowany do osób, które ukończyły 30 lat, pozostają bez pracy, należą do grupy osób bezrobotnych lub biernych zawodowo oraz dodatkowo spełniają jedno z poniższych kryteriów:

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby nieskowykwalifikowane.

Uczestnicy projektu mogą ubiegać się o następujące wsparcie finansowe:

 • Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej– kwota nie większa niż 25 175 zł.
 • Wsparcie pomostowe podstawowe- kwota nie większa niż 1200 zł, regularnie, cyklicznie przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
 • Wsparcie pomostowe przedłużone– kwota nie większa niż 600 zł, regularnie, cyklicznie przez okres 6 miesięcy licząc od dnia zakończenia korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego, nie dłużej jednak niż do 12 miesiąca od dnia zawarcia Umowy o wsparcie pomostowe podstawowe.
 • Wsparcie pomostowe w postaci specjalistycznej indywidualnej usługi doradczej- wymiar 5 godzin dydaktycznych na osobę, przeprowadzone po otrzymaniu dotacji.

Zapraszamy do Powiatowych Biur Rekrutacyjno-Konsultacyjych:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława
 • Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 6, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie, ul. Chopina 6, 13-200 Działdowo

Rekrutacja realizowana będzie w terminach i godzinach:

 • I TURA 10.05.2018-24.05.2018, godz. 8:00-14:00,
 • II TURA 24.09.2018-5.10.2018, godz. 8:00-14:00,
 • III TURA 25.03.2019-5.04.2019, godz. 8:00-14:00

Szczegółowe informacje na stronie http://www.dnb6.atut.org.pl/

Regulamin projektu Drogowskaz na biznes 6

Załącznik nr 1- Katalog wykluczeń