Sejmik Ekologiczny

Po raz szesnasty Szkoła Podstawowa nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich zorganizowała Powiatowy Sejmik Ekologiczny.

Patronami i fundatorami przedsięwzięcia byli:

 • Andrzej Ochlak – Starosta Nowomiejski
 • Józef Blank – Burmistrz Miasta
 • Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska
 • Rada Rodziców przy SP 3.

Patronat prasowy objęły: Gazeta Nowomiejska i Telewizja Eltronik.

Do udziału w konkursie zgłosiły się drużyny z

 • Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie,
 • Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach,
 • Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku,
 • Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jamielniku

oraz drużyna gospodarzy imprezy.

W ramach sejmiku ocenie podlegały konkurencje: prelekcja, prace fotograficzne i plastyczne. Zmagania oceniała komisja konkursowa w składzie:

 • przewodniczący – Krzysztof Puwalski – naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa w Starostwie,
 • Ewa Kijora – biolog,
 • Natalia Reszka – plastyk z MCK,
 • Andrzej Domżalski – biolog z SP2,
 • Jarosław Kamiński – geograf z SP1,
 • Dominika Witkowska – Starostwo,
 • Wiesława Markowska – plastyk z SP1,
 • Stanisław R. Ulatowski – Gazeta Nowomiejska,
 • Marcin Sarnowski – TV Eltronik.

Swoją obecnością zaszczycili także: Dorota Osińska – Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu, Katarzyna Olęcka – Dyrektor MCK, Joanna Cabaj z LGD Ziemia Lubawska oraz Beata Górska ze Starostwa Powiatowego.

W klasyfikacji ogólnej pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich z Nowego Miasta Lubawskiego, drugie miejsce – Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie, a trzecie – Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku.

Podczas sejmiku wystąpiła grupa taneczna Aplauz prowadzona przez Annę Sapałę-Ponieważ. Po podsumowaniu uroczystości i wręczeniu nagród wszyscy uczestnicy skorzystali z degustacji potraw przygotowanych przez Pracownię 6. Zmysł Wojciecha Wojtasa. Każdy zespół otrzymał od organizatora chleb upieczony przez Annę Sapałę-Ponieważ, Agnieszkę Bochenek i Justynę Neumann.

Pani Dyrektor Bożena Rutkowska-Marciniak oraz Justyna Suwińska – koordynatorka imprezy dziękują rodzicom, uczniom, nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji, którzy swoją pracą przyczynili się do organizacji Sejmiku Ekologicznego.

Szczególne podziękowania dla Pani Doroty Rzemińskiej i Aurelii Ignatiuk, które przekazały nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu.