Spływ Kajakowy 20.06.2020

W dniu 20 czerwca 2020 r. odbył się spływ kajakowy organizowany przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Lubawska we współpracy z Fundacją Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowania oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim.

Udział w spływie wzięło około 40 uczestników, którzy z uśmiechem na twarzy pokonali trasę Bratian – Nowe Miasto Lubawskie.

Początkowo trasa miała rozpoczynać się w Jakubkowie jednak ze względów bezpieczeństwa trasa została skrócona.

Spotkanie rozpoczęło się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim. W tym miejscu spływ został otwarty przez Panią Agnieszkę Stajszczak – Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, Pana Marcina Zalewskiego – Prezesa Fundacji Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowania oraz Pana Damiana Arutszewskiego – Zastępcę Burmistrza Miasta Nowe Miasto Lubawskie, a następnie wszyscy wyruszyli na miejsce startu – do Bratiana.

Podczas spływu Pan Marcin Zalewski zaprezentował oznakowanie szlaku kajakowego rzeki Wel wykonane przez Fundację Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowania.

Na zmodernizowanej przez Urząd Miejski Nowe Miasto Lubawskiej przystani kajakowej, na której powitaliśmy kajakarzy po zakończonej trasie oraz zostało zorganizowane ognisko podsumowujące wydarzenie.

Oba działania finansowane były ze środków pozyskanych w naborach organizowanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska.

Nad bezpieczeństwem czuwali ratownicy Pan Bartosz Macfałda oraz Pan Mateusz Wilkowski, którym bardzo dziękujemy za czujność i opiekę.

Dziękujemy również Parterom za sprawną organizację oraz wszystkim uczestnikom, bez których spływ nie mógłby się odbyć.

GALERIA