Spółdzielnia Socjalna Łąkorz

  • Osoba reprezentująca

Jan Ostrowski – prezes

tel.: 509 980 320

e-mail: stowarzyszenieochrony@wp.pl

  • Adres korespondencyjny

Łąkorz

13-334 Biskupiec

  • Numery właściwe ze względu na wpis do odpowiedniego rejestru

NIP: 877 142 42 68

  • Charakterystyka organizacji

Spółdzielnia powstała 12 lipca 2018 roku.