SPOTKANIA INFORMACYJNO- SZKOLENIOWE DOTYCZĄCE NADCHODZĄCYCH KONKURSÓW

Szanowni Państwo!

Pragniemy poinformować, że w najbliższym czasie rozpoczynamy spotkania informacyjno- szkoleniowe dotyczące nadchodzących konkursów:

II. Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych:

III. Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych:

Z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju, każde spotkanie odbywać się będzie w siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska pod adresem: Wielkie Bałówki 14, 13-306 Kurzętnik.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest dostarczenie co najmniej dwa dni przed terminem szkolenia karty zgłoszeniowej drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@lgdziemialubawska.pl