Spotkanie informacyjne dla beneficjentów!

Dnia 12.02.2018 r. w sali Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla beneficjentów Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska,  w związku z podpisaną lub przewidzianą do podpisu umową dotyczącą wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2014-2020. Spotkanie miało na celu ułatwienie  właściwego przeprowadzenia dofinansowanego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska projektu. Pani Prezes Agnieszka Stajszczak wraz z Prezesem Lokalnej Grupy Działania „Południowa Warmia” Panem Tomaszem Piłatem wprowadzili beneficjentów w temat płatności oraz przedstawili procedurę tworzenia zapytań ofertowych. Obecni mogli także skorzystać z doradztwa prowadzących dotyczącego funkcjonowania i prowadzenia przedsiębiorstwa.