Spotkanie informacyjne dotyczące Projektu “Równać Szanse”

Dnia  6 października 2017 r. o godzinie 16:00 w biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska odbyło się spotkanie informacyjne  organizowane przez pracowników Naszego Stowarzyszenia z pracownikami Gmin członkowskich LGD ZL. Dotyczyło ono Regionalnego Konkursu Grantowego “Równać Szanse”i jest kontynuacją szkolenia w którym uczestniczyli nasi Pracownicy 21 września w Łajsach.

Celem wyżej wymienionego programu jest wsparcie projektów ukierunkowanych na rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich życiu obecnym, jak i dorosłym.

Dziękujemy bardzo za  liczny udział w spotkaniu.