SPOTKANIE INFORMACYJNE Z WŁODARZAMI GMIN CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA LGD ZIEMIA LUBAWSKA

Dnia 3 października 2018 r. w biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska odbyło się spotkanie informacyjne z udziałem Włodarzy Gmin Członkowskich Stowarzyszenia. Dotyczyło ono przedstawienia propozycji zakupu nieruchomości w miejscowości Bratian, w której skład wchodzą: budynek zabytkowego Młyna, biurowca oraz magazynu. Zaprezentowano także potencjał tego miejsca wraz z planowanymi do podjęcia działaniami na jego terenie.

Na spotkaniu we własnej osobie stawili się:

  • Wójt Gminy Kurzętnik – Pan Wojciech Dereszewski
  • Wójt Gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie – Pan Tomasz Waruszewski
  • Wójt Gminy Biskupiec – Pan Arkadiusz Dobek
  • Wójt Gminy Grodziczno – Pan Tomasz Szczepański
  • Burmistrz miasta Nowe Miasto Lubawskie – Pan Józef Blank

W imieniu Wójta Gminy wiejskiej Lubawa przybył Pan Adam Roznerski, natomiast w imieniu Wójta Gminy miejskiej Lubawa – Pan Stanisław Kieruzel.

W spotkaniu uczestniczyli wszyscy Członowkie Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska wraz z Główną Księgową Panią Iwoną Lewicką

Na spotkanie nie dotarł Wójt Gminy Rybno – Pan Tomasz Węgrzynowski.

Jak wyżej wspomniano Prezes Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska Pani Agnieszka Stajszczak przedstawiła propozycję wstępnego zagospodarowania budynków z podziałem na ich poszczególne kondygnacje, wskazaniem kosztów utrzymania oraz wyszczególnieniem możliwości finansowania.

W następnej części spotkania odbył się panel dyskusyjny. Włodarze gmin wyrazili swoje opinie na temat inwestycji. Pomysł został poparty pod kątem rozwoju społecznego i turystycznego. Nie zabrakło jednak obaw związanych z aspektem ekonomiczym.

Zarządowi Stowarzyszenia zlecono dogłębną analizę niniejszego zakupu pod względem finansowym. Padła propozycja zorganizowania wizyty studyjnej na terenie nieruchomości z udziałem Członków Zarządu LGD Ziemia Lubawska oraz Włodarzy Gmin. Jej celem miałoby być naoczne zapoznanie się ze stanem technicznym budynków oraz potencjałem tego miejsca.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska serdecznie dziękuje Włodarzom Gmin Członkowskich Stowarzyszenia za poświęcony czas i przybycie na spotkanie.