Spotkanie integracyjne organizacji pozarządowych

Dnia 19 maja 2018 roku pracownice biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska miały przyjemność uczestniczyć w spotkaniu integracyjnym dla organizacji pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego, które miało miejsce w Harcerskiej Bazie Obozowej w Gaju. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele różnych organizacji, którzy przy wspólnym stole wymieniali się doświadczeniami oraz opisywali swoją dotychczasową działalność. Po części oficjalnej uczestnicy mieli możliwość integracji przy ognisku oraz skorzystania z różnych dodatkowych atrakcji. Serdecznie dziękujemy za możliwość uczestnictwa w tym wydarzeniu.