SPOTKANIE Z SENIORAMI

Dnia 21.03.2019 r. w Centrum Aktywności  Lokalnej w Wielkich Bałówkach odbyło się spotkanie Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurzętniku Pani Grażyny Deranek oraz Pracownika Biura LGD Ziemia Lubawska Joanną Cabaj z Seniorami, potencjalnymi uczestnikami projektu Senior+.

Omówione zostały główne aspekty projektu, którymi były wiodące działania, czas trwania oraz termin jego realizacji. Uczestnicy spotkania zapoznani zostali ze sprzętami zakupionymi w ramach projektu Senior+.

Seniorzy byli bardzo zadowoleni i zaciekawieni przedsięwzięciem.  Z niecierpliwością czekają na kolejne spotkania.